საკურიერო მომსახურება

საკურიერო მომსახურება ვრცელდება საქართველოს მასშტაბით!

 

თბილისში, 0.00 კგ-დან 5.00 კგ-მდე, წიგნების მიწოდების საფასური არის 6 ლარი;

თბილისში, სამუშაო დღის 13:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები ჩაბარდება მომდევნო სამუშაო დღეს, 12:00-20:00 საათამდე;

რეგიონში (ფოსტიდან გატანით), 0.00 კგ-დან 3.50 კგ-მდე,  წიგნების მიწოდების საფასური არის 6 ლარი;

რეგიონში (სახლში მიტანით), 0.00 კგ-დან 3.50 კგ-მდე, წიგნების მიწოდების საფასური არის 10 ლარი;

რეგიონში, სამუშაო დღის განმავლობაში გაკეთებული შეკვეთების ფოსტიდან გატანა, ან სხვა მისამართზე მიწოდება შესაძლებელი იქნება 2-3 სამუშაო დღეში.